Sunday, September 7, 2008

surjo-tara

 • sara akash vora tara,
  tao ami aj o eka,
  tumi jante chao,ami kano eka?
  achi apekhyay,jani thik pabo dekha!
  sei surjo sei hobe amar dhrubo tara.
  jar sporshe pabo jibon dorshoner dekha.

  ekta khin prochesta matro amar,
  jani jabena tao britha,
  Jodi chhunye jay tomae,aamar se byatha.
  majh somudreo,thake je pipasa.
  sei bodhoy valobasa,
  jar nam roy galo ajana.

No comments: