Friday, December 19, 2008

Shishir!

Shiter vor e kal
Chokhe porlo hothat
Ek bindu shishir
ghaser sis e se nijeke diyechilo dhora.

Take dekhe holo mone,
Ashrukona,se kar chokher?
Atripto moner prokash?
sara rat jhore jawa borosoner
ghat-protighat!

Puber lal akashe,dhoreche sona rong
Hariye jabar somoy hoy elo tar.
Firey jabe se eibar.

Kono ek vore jodi abar
mone ase tomar
firey asbo ami, chokh vejate tomar!

No comments: