Thursday, November 19, 2009

KOBITA!

kobita?tumi likhte bolo,
likhte bose,kothar khela,kheyal hoy,pata khola.
Pora boi r sarir pase,tomar sei boi rakha.
lal molate mora,kichu ta ekhono baki pora!

Jiboner khatay anki-buki kata,abujh hater seo bujhi kobita!
valo laga,valobasa,sab asomapto,adhyay gulo, eke-eke muche fela.
Einaki jibon,emon vabei maniye neya,jemonta chao,temon korei pawa.
tao kano moner kone roy jay kichu megher chonya?


Jotil eto vabna-chinta! lekha r amar hoyna sara.
kichu akhorer,kta sobde,bandhbo kmone sab adhora?
tale, chonde,sure,chunye,genthe rakha kichu moner kotha,
tomar r amar moner kti chup-kotha!

2 comments:

Shampa said...

I had no clue ,je tui kobita likhis !!! Khub sundar !!!

deep said...

Jiboner khola patay tomer anka akibuki .......... kobita hoye janmo nik..........