Wednesday, April 28, 2010

Sundar-Gadha!

Songsar korte parena guchiye,
Na sajte-sajate!
Rannaghore mon tekena tar,
Melate parena mashkabarir hiseb!

Kobitar pathay mon porey thake,
Ganer kthaye vase je,
loke bole nari jonmo britha!
Emoni din kate se.

Chele dake ,ma khete dao,
Kintu kobitar chhondo milchena je?
Rannaghore vaat futche,
Ganer sur bandhche se!

Katche din gotanugotik,
Jak kete tobe,khoti ki?
Miliye chhondo,miliye sur,
eivabei cholbe se..............

1 comment:

deep said...

Sansar thakuk sansar er moton......... amra aro kobita chai...