Thursday, April 29, 2010

Megher opare

Khone khone niruddesher thikanay,
Mon take uriye diye.............
Nil akasher hath-chhani te,
Chokh buje dub di...................

Sagorer amontron firiye,
Tushar-meru te khunji sukti,
Hariye jawa ek ajana pothe,
Kuriye pai mukti.

1 comment:

deep said...

Tomer kobita sukti r modhye mukto hoye bere uthuk ..........